Bestuur

Bestuur Stichting  

Voorzitter:

Penningmeester

Secretaris:

Lid:

 

Bestuur Vrienden van de molen

Voorzitter: J. Pijpker

Secretaris: W. Nikkels

Penningmeester: P. Nijhof

Lid: O. Hietbrink, H. Elizen